For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.

Featured Articles

1
The Restrictome of Flaviviruses
Lionel Berthoux
Received: 30 November 2019 Accepted: 03 February 2020 Published: 09 March 2020
[FullText HTML] [PDF 558KB] Springerlink
2
Mild Cytokine Elevation, Moderate CD4+ T Cell Response and Abundant Antibody Production in Children with COVID-19
Ran Jia , Xiangshi Wang , Pengcheng Liu , Xiaozhen Liang , Yanling Ge , He Tian , Hailing Chang , Hao Zhou , Mei Zeng , Jin Xu
Received: 02 July 2020 Accepted: 06 July 2020 Published: 22 July 2020
[Abstract] [PDF 1494KB]
3
A Small-Scale Medication of Leflunomide as a Treatment of COVID-19 in an Open-Label Blank-Controlled Clinical Trial
Ke Hu , Mengmei Wang , Yang Zhao , Yunting Zhang , Tao Wang , Zhishui Zheng , Xiaochen Li , Shaolin Zeng , Dong Zhao , Honglin Li , Ke Xu , Ke Lan
Received: 03 June 2020 Accepted: 16 June 2020 Published: 21 July 2020
[Abstract] [PDF 689KB]
4
Cryo-EM Studies of Virus-Antibody Immune Complexes
Na Li , Zhiqiang Li , Yan Fu , Sheng Cao
Received: 03 September 2019 Accepted: 25 November 2019 Published: 08 January 2020
[FullText HTML] [PDF 4401KB] Springerlink
5
From Monovalent to Multivalent Vaccines, the Exploration for Potential Preventive Strategies Against Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)
Xiangchuan He , Miaomiao Zhang , Chen Zhao , Peiyong Zheng , Xiaoyan Zhang , Jianqing Xu
Received: 22 April 2020 Accepted: 25 August 2020 Published: 30 September 2020
[Abstract] [PDF 331KB]
6
Sumoylation of Human Parainfluenza Virus Type 3 Phosphoprotein Correlates with A Reduction in Viral Replication
Qi Cheng , Wenjing Huai , Xiaoyan Wu , Mingzhou Chen
Received: 11 September 2020 Accepted: 29 September 2020 Published: 16 November 2020
[Abstract] [PDF 1734KB]
7
A Prognostic Model to Predict Recovery of COVID-19 Patients Based on Longitudinal Laboratory Findings
Suyan Tian , Xuetong Zhu , Xuejuan Sun , Jinmei Wang , Qi Zhou , Chi Wang , Li Chen , Shanji Li , Jiancheng Xu
Received: 01 June 2020 Accepted: 09 October 2020 Published: 10 November 2020
[Abstract] [PDF 1148KB]
8
Dynamic Changes of Antibodies to SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients at Early Stage of Outbreak
Huaqing Shu , Shuzhen Wang , Shunan Ruan , Yaxin Wang , Jiancheng Zhang , Yin Yuan , Hong Liu , Yongran Wu , Ruiting Li , Shangwen Pan , Yaqi Ouyang , Shiying Yuan , Peng Zhou , You Shang
Received: 11 May 2020 Accepted: 15 June 2020 Published: 24 July 2020
[Abstract] [PDF 402KB]
9
Comparison of Clinical and Epidemiological Characteristics of Asymptomatic and Symptomatic SARS-CoV-2 Infection in Children
Jiehao Cai , Xiangshi Wang , Jun Zhao , Yanling Ge , Jin Xu , He Tian , Hailing Chang , Aimei Xia , Jiali Wang , Jinqiang Zhang , Zhongqiu Wei , Jingjing Li , Chuning Wang , Jianshe Wang , Qirong Zhu , Xiaowen Zhai , Mei Zeng
Received: 19 July 2020 Accepted: 11 October 2020 Published: 04 November 2020
[Abstract] [PDF 361KB]
10
Serologic Response to SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients with Different Severity
Wen-Hua Kong , Rong Zhao , Jun-Bo Zhou , Fang Wang , De-Guang Kong , Jian-Bin Sun , Qiong-Fang Ruan , Man-Qing Liu
Received: 31 May 2020 Accepted: 07 July 2020 Published: 23 July 2020
[Abstract] [PDF 540KB]
11
Long-Term Existence of SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients: Host Immunity, Viral Virulence, and Transmissibility
Xingyu Wang , Kun Huang , Haini Jiang , Lijuan Hua , Weiwei Yu , Dan Ding , Ke Wang , Xiaopan Li , Zhong Zou , Meilin Jin , Shuyun Xu
Received: 13 August 2020 Accepted: 10 September 2020 Published: 06 November 2020
[Abstract] [PDF 944KB]
12
African Swine Fever Virus MGF360-12L Inhibits Type I Interferon Production by Blocking the Interaction of Importin α and NF-кB Signaling Pathway
Yisha Zhuo , Zeheng Guo , Tongtong Ba , Cheng Zhang , Lihua He , Cuiping Zeng , Hanchuan Dai
Received: 26 February 2020 Accepted: 13 July 2020 Published: 03 November 2020
[Abstract] [PDF 1868KB] ESM